រូបិយប័ណ្ណ ទំហំឥណទាន រយៈពេលឥណទាន អត្រាការប្រាក់/កម្រៃសេវា (*)
 • រៀល
 • ដុល្លារអាមេរិក
 • រហូតដល់ ២ ប៊ីលានរៀល
 • រហូតដល់ ៥០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
រហូតដល់ ១៦ឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់៖ ចាប់ពី ០.៨៣% ក្នុងមួយខែ
 • កម្រៃសេវា៖ ចាប់ពី ០.៥%
ទ្រព្យធានាឥណទាន លក្ខខណ្ឌ ឯកសារតម្រូវ ឯកសារបន្ថែម(បើមាន)
 • ដី/ផ្ទះ
 • អគារ
 • ដីកសិកម្ម
 • ប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់
 • ជនជាតិខ្មែរ ឬបរទេស
 • អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មាន​ទីលំនៅ​​អចិន្រ្តៃយ៍​ច្បាស់លាស់
 • មានមុខរបរស្របច្បាប់ និងច្បាស់លាស់
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • សៀវភៅ​គ្រួសារ/​ស្នាក់​នៅ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សំបុត្រកំណើត
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • របាយការណ៍​ធនាគារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ ឬលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
 • ឯកសារភ័ស្តុតាងប្រាក់ចំណេញ
 • ឯកសារផ្សេងៗ
លក្ខខណ្ឌពិសេស
 • សេវាកម្មលឿន រហ័សទាន់ចិត្ត
 • ប្លង់ទន់ ក៏អាចទទួលកម្ចីបាន
 • ការប្រាក់ទាប និងកម្ចីបានច្រើនឆ្នាំ
 • ឯកសារងាយស្រួល និងអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • ជួយផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់លើកម្ចី
 • បង់ផ្ដាច់មុនកំណត់គ្មានពិន័យ
 • អាចបង់សងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ

(*) ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)

ដាក់ពាក្យសុំខ្ចីឥឡូវនេះ

ការគណនាប្រាក់កម្ចី (សាកល្បង)
$