អំពីក្រុមហ៊ុន ដូនពេញលែន ខូអិលធីឌី

  • ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ : ០០០១០៦៧១
  • អត្តលេខចុះបញ្ជីចាស់ : Co. 0710 KH/2011
  • កាលបរិច្ឆេទចុះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម : ២៣ មីនា ២០១១
  • ប្រភេទក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
  • កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម : អភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ និងសំណង់
  • អាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជី : # ៦D ផ្លូវលេខ៣៩២ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ