ទីស្នាក់ការកណ្តាល

ផ្ទះលេខអេស២-២១ និងអេស២-២២ មហាវិថីហ្សាដឺហ្គោល (ផ្លូវលេខ ២១៧) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
info@dpbank.com.kh

លេខទូរសព្ទ

សាខាកំបូល

លេខ១៩៤ និង ១៩៦ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិត្រពាំងគល់ សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ
kbl@dpbank.com.kh

លេខទូរសព្ទ